ปั๊ม DC 12V ปั๊มไดอะแฟรม


ปั๊มน้ำ DC12V หรือปั๊มน้ำไดอะแฟรม DC12V จะมีแปลงถ่านทุกรุ่น เมื่อใช้ไปได้ระยะเวลาหนึ่งประมาณ 500-1000 ชั่วโมง แล้วแต่การใช้งานของแต่ละบุคคล จะต้องทำการเปลี่ยนตัวแปลงถ่าน ซึ่งอยู่ภายในปั๊มน้ำ DC12V ปั๊มน้ำไดอะแฟรม


 

Visitors: 33,878