ปลั๊กอุดข้อต่อ 6 mm.( 2 หุน ) สีน้ำเงิน

ปลั๊กอุดข้อต่อ 6 mm.( 2 หุน )ปลั๊กอุดข้อต่อ 6 mm. ใช้สำหรับอุดข้อต่อลม เช่น ข้อต่อ 3 ทาง , ข้องอ 90 , ข้อต่อตรง 1/4" 

( 2 หุน หรือ 6 mm. )

Visitors: 33,878