ข้อต่อลม 4 ทาง ขนาด 4 mm.

ข้อต่อลม 4 ทาง ขนาด ุ4 mmModel : PZA-04

  • ข้อต่อลม 4 ทาง 4 mm  ใช้กับสายลม สาย PU หรือท่อที่มีขนาด 4 mm.
  • ข้อต่อลม 4 ทาง 4 mm สามารถแปลงใช้กับอุปกรณ์พ่นหมอกได้ โดยใช้กับสาย PU 4 mm. 
  • ข้อต่อลมหรือฟิตติ้งลม ซึ่งสีฟ้ามีผู้ใช้งานมากที่สุด เพราะสามารถใช้งานได้ดี และมีราคาถูก
Visitors: 33,878