ข้อต่อลม 3 ทาง ขนาด 4 mm

ข้อต่อลม 3 ทาง ขนาด 4 mmModel ข้อต่อลม : PE-04

  • ข้อต่อลม 3 ทาง ขนาด 4 mm  ใช้กับสายลม สาย PU หรือ ท่อที่มีขนาด 4 mm.
  • ข้อต่อลม 3 ทาง ขนาด 4 mm สามารถแปลงใช้กับอุปกรณ์พ่นหมอกได้ โดยใช้กับสาย PU 4 mm.
  • ข้อต่อลมหรือฟิตติ้งลม ซึ่งข้อต่อลมสีฟ้ามีผู้ใช้งานมากที่สุด เพราะข้อต่อลมสามารถใช้งานได้ดี และมีราคาถูก
 
Visitors: 32,032