ที่เจาะรูท่อ PE 3-4 mm. รุ่นประหยัด

ที่เจาะรูท่อ PE 3 - 4 mm. รุ่นประหยัด

สำหรับเจาะรูท่อพีอี รุ่นประหยัด ตัวเล็ก ผลิตจากพลาสติกทั้งหมด เพื่อติดตั้งหัวมินิสปริงเกลอร์ และหัวสเปร์ย 

รวมถึงข้อต่อสายไมโคร PE

Visitors: 33,878