ข้อต่อทองเหลืองเกลียวนอก 2 หุน ( 1/4 นิ้ว ) x 12 mm

ข้อต่อทองเหลืองเกลียวนอก 2 หุน ( 1/4" ) x 12 mm ( เสียบสายพ่นหมอก 12 mm. )

 

- เกลียวนอก 2 หุน ( 1/4" ) สำหรับแปลงข้อต่อเข้ากับปั๊มน้ำขนาด 4 หุน ( 1/2 " )

   ส่วนอีกด้านหนึ่ง 12 mm. ใช้สำหรับเสียบสายพ่นหมอกสีขาว ขนาด 12 mm.

Visitors: 33,878