ข้อต่อทองเหลืองเกลียวนอก 4 หุน ( 1/2 นิ้ว ) x เสียบสาย 6 mm ( PC6-04 )

ข้อต่อทองเหลืองเกลียวนอก 4 หุน ( 1/2" ) x เสียบสาย 6 mm ( PC6-04 ) ( เสียบสายพ่นหมอก 6 mm. )

 

- เกลียวนอก 4 หุน ( 1/2" ) สำหรับแปลงข้อต่อเข้ากับปั๊มน้ำขนาด 4 หุน ( 1/2 " )

   ส่วนอีกด้านหนึ่ง 6 mm. ใช้สำหรับเสียบสายพ่นหมอกสีขาว ขนาด 6 mm.

Visitors: 32,033