บอลวาล์ว ขนาด 6 mm. หรือ 2 หุน ( 1/4 นิ้ว )

บอลวาล์ว ขนาด 6 mm. หรือ 2 หุน ( 1/4" )

 

บอลวาล์ว 2 หุน ( 1/4" )  ใช้เป็นวาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับพ่นหมอกขนาด 0.1 mm. , หัวพ่นหมอกขนาด 0.2 mm. , หัวพ่นหมอกขนาด 0.3 mm. , หัวพ่นหมอกขนาด 0.4 mm. , หัวพ่นหมอกขนาด 0.5 mm.  

Visitors: 33,878