ข้อต่อ 3 ทาง ขนาด 6 มม. สีขาว

ข้อต่อ 3 ทาง ขนาด 6 มม. สีขาว

 

  • ข้อต่อ 3 ทาง ขนาด 6 มม.  เหมาะสำหรับใช้กับท่อ PE หรือสายพ่นหมอกขนาด 6 มม.
  • ข้อต่อ 3 ทาง ขนาด 6 มม.  เหมาะสำหรับใช้สำหรับท่อ PE หรือสายพ่นหมอกขนาด 6 มม.
  • ใช้สำหรับใส่หัวพ่นหมอกขนาด 0.1 มม. , หัวพ่นหมอกขนาด 0.2 มม. , หัวพ่นหมอกขนาด 0.3 มม. , หัวพ่นหมอกขนาด 0.4 มม. , หัวพ่นหมอกขนาด 0.5 มม.  หรือหัวพ่นหมอกเนต้าฟีมขนาด 0.6 มม.
Visitors: 33,878