ข้อต่อพ่นหมอก

 


  • ข้อต่อ 3 ทาง ขนาด 6 มม. สีขาว ข้อต่อ3 ทางขนาด 6 มม. เหมาะสำหรับใช้กับท่อ PE หรือสายพ่นหมอกขนาด 6 มม. ข้อต่อ3 ทางขนาด 6 มม.เหมาะสำหรับใช้สำหรับท่อ PE หรือสายพ่นหมอกขนาด 6 มม. ใช้ส...

  • ข้อต่อตรง ขนาด 6 มม. สีขาว ข้อต่อตรง ขนาด 6 มม. เหมาะสำหรับใช้กับท่อ PE หรือสายพ่นหมอกขนาด 6 มม. ข้อต่อตรง ขนาด 6 มม. เหมาะสำหรับใช้สำหรับตัด ต่อท่อ PE หรือสายพ่นหมอกขนาด 6 มม. ใ...

  • ข้อต่องอ 90 ขนาด 6 มม. สีขาว ข้อต่องอ 90 ขนาด 6 มม. เหมาะสำหรับใช้กับท่อ PE หรือสายพ่นหมอกขนาด 6 มม. ข้อต่องอ 90ขนาด 6 มม. เหมาะสำหรับใช้สำหรับตัด ต่อท่อ PE หรือสายพ่นหมอกขนาด 6 ...

  • บอลวาล์วขนาด 6 mm. หรือ 2 หุน ( 1/4" ) บอลวาล์ว2 หุน ( 1/4" ) ใช้เป็นวาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับพ่นหมอกขนาด 0.1 mm. ,หัวพ่นหมอกขนาด0.2 mm. ,หัวพ่นหมอกขนาด0.3 mm. ,หัวพ่นหมอกขนาด0.4 mm....

  • ข้อต่อทองเหลืองเกลียวนอก 4 หุน ( 1/2" ) x เสียบสาย 6 mm ( PC6-04 )( เสียบสายพ่นหมอก 6 mm. ) -เกลียวนอก 4 หุน ( 1/2" ) สำหรับแปลงข้อต่อเข้ากับปั๊มน้ำขนาด 4 หุน ( 1/2 " ) ส่วนอีกด้...

  • ข้อต่อทองเหลืองเกลียวนอก 2 หุน ( 1/4" ) x 12 mm ( เสียบสายพ่นหมอก 12 mm. ) -เกลียวนอก 2 หุน ( 1/4" ) สำหรับแปลงข้อต่อเข้ากับปั๊มน้ำขนาด 4 หุน ( 1/2 " ) ส่วนอีกด้านหนึ่ง 12 mm. ใช...
 
 
Visitors: 33,878