กรองตาข่าย เสียบสาย 1/4 นิ้ว ( 2 หุน)

กรองตาข่าย เสียบสาย 1/4 ( 2 หุน)

          - ใช้สำหรับกรองน้ำ กรองน้ำยาพ่นปุ๋ย กรองน้ำยาต่าง ๆ ที่เป็นชนิดน้ำ เศษตะกอนในน้ำ หรือเศษต่าง ๆ ที่อยู่ในถังพัก เพื่อไม่ให้เข้าไปในตัวปั้ม

          ขนาดกรอง  กว้าง 6 ซม.  ยาว  9.5 ซม.

Visitors: 33,878