กรองหยาบพลาสติก เสียบสาย 1/4 นิ้ว ( 2 หุน)

 

กรองหยาบพลาสติก  เสียบสาย 1/4" ( 2 หุน)

          - ใช้สำหรับกรองน้ำ กรองน้ำยาพ่นปุ๋ย กรองน้ำยาต่าง ๆ ที่เป็นชนิดน้ำ เศษตะกอนในน้ำ หรือเศษต่าง ๆ ที่อยู่ในถังพัก เพื่อไม่ให้เข้าไปในตัวปั้ม

            ขนาดกรอง  กว้าง 3.4 ซม.  ยาว 7 ซม.


Visitors: 33,878