กรองละเอียดเสียบสาย 1/4 x 1/4 นิ้ว สีขาว ( เหมาะสำหรับต่อเข้ากับท่อประปา PVC 1/2 นิ้ว )

กรองละเอียดเสียบสาย 1/4" x 1/4" สีขาว

  • กรองละเอียดเสียบสาย 1/4" x  1/4"  สำหรับดักฝุ่นหรือเศษต่างๆก่อนเข้าปั๊ม เพราะ
    ป้องการการอุดตันที่จะเกิดขึ้นในตัวปั๊ม
  • กรองละเอียดเสียบสาย 1/4" x  1/4"  กรองละเอียดจะมีลูกศรบอกทางเข้าและทางออก สำหรับเสียบสายขนาด 1/4" หรือ 6 มม. หรือสาย 2 หุน
  • กรองละเอียดเสียบสาย 1/4" x  1/4"  กรองละเอียดสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ดังรูป
  • กรองละเอียดเสียบสาย 1/4" x  1/4"  เหมาะสำหรับใช้กรองที่ต่อเข้ากับประปา PVC 1/2" หรือ PVC 4 หุน

Visitors: 33,878