กรองละเอียดเซรามิค ขนาด 3/8 นิ้ว ( 3 หุน )

กรองละเอียดเซรามิค ขนาด 3/8" ( 3 หุน )

  • ใช้สำหรับกรองเศษต่างๆก่อนเข้าปั๊มน้ำ  โดยสวมกับสายพ่นหมอก PU 10 มม. ( 3/8" หรือ สาย 3 หุน ) และจุ่มตัวกรองไปในถังพักได้  โดยสามารถล้างและทำความสะอาดได้ 
Visitors: 33,878