กรองละเอียดเซรามิค ขนาด 1/4 นิ้ว ( 2 หุน )

กรองละเอียดเซรามิค ขนาด 1/4" ( 2 หุน ) 

  • ใช้สำหรับกรองเศษต่างๆก่อนเข้าปั๊มน้ำ  โดยสวมกับสายพ่นหมอก PU 6 mm. ( 1/4" หรือ สาย 2 หุน ) และจุ่มตัวกรองไปในถังพักได้  โดยสามารถล้างและทำความสะอาดได้ 


Visitors: 33,878