พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ รุ่น WG-26 MC05

พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ รุ่น WG-26 MC05 พัดลมตั้งพิ้นไอน้ำ รุ่น WG-26 MC05  ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต้อไปนี้

1. พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ ขนาด 26 นิ้ว ความสูง 1.60 เมตร

2.พัดลมตั้งพิ้นไอน้ำ ชุดพ่นหมอกหรือสเปรย์ สำหรับติดตั้งพัดลมไอน้ำ

3.พัดลมตั้งพิ้นไอน้ำ จะมีปั๊มจุ่มรุ่น HG-390 220V ระยะดูดสูง 1.8 เมตร 

4.กล่องควบคุมพัดลมไอน้ำ สามารถปรับเร่งความแรง-เบา ของสเปรย์พ่นหมอกได้

5.อุปกรณ์น็อตยึดต่างๆ สำหรับติดตั้ง

  • พัดลมไอน้ำ แรงดันไฟฟ้า 220V สามารถเสียบใช้งานกับไฟบ้าน
  • พัดลมไอน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 31 ซม.
  • พัดลมไอน้ำ ระยะพ่นหมอกหรือสเปรย์ประมาณ 3 เมตร ที่อนุภาค 10-15 ไมครอน ( 0.010 -0.015 mm. )
  • พัดลมไอน้ำ จะมีปั๊มจุ่มรุ่น HG-390
  • พัดลมไอน้ำระยะดูดสูง 1.8 เมตร
  • พัดลมไอน้ำ ใช้สายพ่นหมอก 1/4" ( 2 หุน )
  • พัดลมไอน้ำ เมื่อใช้กับปั๊มจุ่ม 220V ในกรณีที่น้ำหมด ปั๊มจะไม่ตัดการทำงาน
 
Visitors: 32,037