พัดลมติดผนังไอน้ำ รุ่น WG-26 MC07

พัดลมติดผนังไอน้ำ รุ่น WG-26 MC07พัดลมติดผนังไอน้ำ รุ่น WG-26 MC07  ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต้อไปนี้

1. พัดลมไอน้ำขนาด 26 นิ้ว

2.ชุดพ่นหมอกหรือสเปรย์ สำหรับติดตั้งพัดลมไอน้ำ

3.จะมีปั๊มจุ่มรุ่น HG-390 220V ระยะดูดสูง 1.8 เมตร 

5.กล่องควบคุม สามารถปรับเร่งความแรง-เบา ของสเปรย์พ่นหมอกได้

5.อุปกรณ์น็อตยึดต่างๆ สำหรับติดตั้ง

- ชุดติดตั้งพัดลมไอน้ำ แรงดันไฟฟ้า 220V สามารถเสียบใช้งานกับไฟบ้าน

-ชุดติดตั้งพัดลมไอน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 31 ซม.

-ชุดติดตั้งพัดลมไอน้ำ ระยะพ่นหมอกหรือสเปรย์ประมาณ 3 เมตร ที่อนุภาค 10-15 ไมครอน ( 0.010 -0.015 mm. )

-ชุดติดตั้งพัดลมไอน้ำ จะมีปั๊มจุ่มรุ่น HG-390 ระยะดูดสูง 1.8 เมตร

-ชุดติดตั้งพัดลมไอน้ำ ใช้สายพ่นหมอก 1/4" ( 2 หุน )

-ชุดติดตั้งพัดลมไอน้ำ เมื่อใช้กับปั๊มจุ่ม 220V ในกรณีที่น้ำหมด ปั๊มจะไม่ตัดการทำงาน

 

 

Visitors: 32,037