พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ 16 นิ้ว 220V รุ่น LB-FS40 ( ไม่เปียก )

พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ 16" รุ่น LB-FS40 ( ไม่เปียก )

พัดลมไอน้ำ ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต้อไปนี้

พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ ความสูง 1.20 เมตร

พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ ใช้แบบเติมน้ำธรรมดาหรือน้ำแข็งเพื่อเพิ่มความเย็นได้

พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ มีรีโมทควบคุมการเปิด ปิด การหมุนของพัดลมไอน้ำ

พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ ใช้ไฟบ้าน AC 220V 

*** รีโมทเมนูภาษาจีน

 

Visitors: 33,878