สายพ่นหมอก ขนาด 6 mm. หรือ 2 หุน ( 1 m. )

สายพ่นหมอก 2 หุน ( 1 m. ) 

- สายพ่นหมอก ขนาดเส้นผ่านสูงกลางท่อ 2 หุน ( 6.4 mm.)

- สายพ่นหมอก คุณภาพสูง

- สายพ่นหมอก ใช้ต่อกับข้อต่อพ่นหมอกและหัวพ่นหมอก

  

Visitors: 33,878