สายพ่นหมอก ขนาด 6 mm. หรือ 2 หุน ( 5 m./ม้วน )

 

สายพ่นหมอก 2 หุน ( 5 m./ม้วน )

- สายพ่นหมอก ขนาดเส้นผ่านสูงกลางท่อ 2 หุน ( 6.4 mm.)

- สายพ่นหมอก คุณภาพสูง

- สายพ่นหมอก ใช้ต่อกับข้อต่อพ่นหมอกและหัวพ่นหมอก

 

 

Visitors: 32,036