สายพ่นหมอก ขนาด 6 มม. หรือ 2 หุน ( 100 เมตร./ม้วน )

สายพ่นหมอก ขนาด 6 มม. หรือ 2 หุน ( 100 เมตร./ม้วน )

  • สายพ่นหมอก วัสดุ PE ( ท่อโพลี่ยูรีเทน )
  • สายพ่นหมอก ขนาดเส้นผ่านสูงกลางท่อ วัดนอก ( 6.48 มม.)
  • สายพ่นหมอก ขนาดเส้นผ่านสูงกลางท่อ วัดใน ( 4.28 มม.)
  • สายพ่นหมอก ทนแรงดันสูงสุด 20 บาร์ หรือ 2 MPa
  • สายพ่นหมอก ความหนา 1.05 มม.
  • สายพ่นหมอก คุณภาพสูง
  • สายพ่นหมอก ใช้ต่อกับข้อต่อพ่นหมอกและหัวพ่นหมอก

 

Visitors: 32,036