SAVE SET 1 ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด รดน้ำต้นไม้ 5 หัวพ่นหมอกเนต้าฟิล์ม 0.6 mm. + สายพ่นหมอก 15 เมตร ( ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่และไฟบ้าน 220 โวลต์ )

SAVE SET 1 ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด 5 หัวพ่นหมอกเนต้าฟิล์ม 0.6 mm. + สายพ่นหมอก 15 เมตร

ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด 5 หัวพ่นหมอก ( ติดตั้งเองได้ง่ายๆ ) 


คุณสมบัติชุดเครื่องพ่นหมอก

ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด แรงดันไฟฟ้า : DC 12V
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด กำลังไฟฟ้า : 60 วัตต์
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด กินกระแส : 5 แอมป์
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด แรงดัน : 8 บาร์
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด อัตราการไหลสูงสุด : 5 ลิตร / นาที
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด อัตราการไหลสูงสุด : 300 ลิตร / ชั่วโมง
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด ท่อน้ำเข้า-ออก 1/2 นิ้ว เกลียวนอก
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด อะแดปเตอร์ 220VAC 12VDC 5A
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด ขนาดโดยประมาณ 10 x 17 x 5 ซม.
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด สายไฟยาว 1 เมตร


อุปกรณ์ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด ประกอบด้วย
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด ปั๊มน้ำ DC12V รุ่น GREEN-03 8 บาร์ = 1 ตัว
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด อะแดปเตอร์ 220VAC 12VDC 5A = 1 ตัว
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด แจ็ค DC ตัวเมีย = 1 ตัว
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด บอลวาล์ว แบบเสียบสาย 1/4" = 1 ตัว
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด กรองละเอียดเซรามิค แบบเสียบสาย 1/4" = 1 ตัว
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด ข้อต่อพลาสติกเกลียวนอก 1/2" x เสียบสาย 1/4" = 1 ตัว
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด ข้อต่อพลาสติกเกลียวใน 1/2" x เสียบสาย 1/4" = 2 ตัว
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด ข้อต่อตรงพลาสติก x เสียบสาย 1/4" = 1 ตัว
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด ข้องอ 90 พลาสติก x เสียบสาย 1/4" = 2 ตัว
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด ข้อต่อ 3 ทางพลาสติก x เสียบสาย 1/4" = 1 ตัว
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด ปลั๊กอุดพลาสติก สำหรับอุดข้อต่อ = 2 ตัว
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด เทปพันเกลียว = 1 ม้วน
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด เคเบิ้ลไทด์ = 10 เส้น
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด ชุดหัวพ่นหมอกเนต้าฟิล์ม = 5 ชุด
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ด สายพ่นหมอก ขนาด 1/4" ความยาว 15 เมตร = 1 ม้วน

ตัวอย่างการใช้งานชุดเครื่องพ่นหมอก
ชุดเครื่องพ่นหมอกรดน้ำต้นไม้ สวนหย่อม
ชุดเครื่องพ่นหมอกโรงเพาะเห็ดลดอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ด
ชุดเครื่องพ่นหมอกลดอุณหภูมิผักไฮโดรโปรนิคส์
ชุดเครื่องพ่นหมอกบ้านนกนางแอ่น
ใช้พ่นหมอกระบายความร้อนในโรงเรือน เช่น โรงเรือนกล้วยไม้

Visitors: 33,878