ฟิตติ้งลม ข้อต่อลม

 


  • ข้อต่อลม 3 ทาง ขนาด 4 mm Model ข้อต่อลม : PE-04 ข้อต่อลม 3 ทาง ขนาด 4 mm ใช้กับสายลม สาย PU หรือ ท่อที่มีขนาด 4 mm. ข้อต่อลม 3 ทาง ขนาด 4 mm สามารถแปลงใช้กับอุปกรณ์พ่นหมอกได้ โ...

  • ข้อต่อลม งอ 90 ขนาด 4 mm Model : PV-04 ข้อต่อลม งอ 90ขนาด 4 mm ใช้กับสายลม สาย PU หรือ ท่อที่มีขนาด 4 mm. ข้อต่อลม งอ 90ขนาด 4 mmสามารถแปลงใช้กับอุปกรณ์พ่นหมอกได้ โดยใช้กับสาย ...

  • ข้อต่อลม ข้อต่อตรง ขนาด 4 mm Model : PU-04 ข้อต่อลม ข้อต่อตรงขนาด 4 mm ใช้กับสายลม สาย PU หรือ ท่อที่มีขนาด 4 mm. ข้อต่อลม ข้อต่อตรง 4 mm สามารถแปลงใช้กับอุปกรณ์พ่นหมอกได้ โดยใ...

  • ข้อต่อลม 3 ทาง ตัว Y ขนาด 4 mm Model : PY-04 ข้อต่อลม 3 ทาง ตัว Y 4 mm ใช้กับสายลม สาย PU หรือ ท่อที่มีขนาด 4 mm. ข้อต่อลม 3 ทาง ตัว Y 4 mmสามารถแปลงใช้กับอุปกรณ์พ่นหมอกได้โดยใ...

  • ข้อต่อลม 4 ทาง ขนาด ุ4 mm Model : PZA-04 ข้อต่อลม 4 ทาง 4 mm ใช้กับสายลม สาย PU หรือท่อที่มีขนาด 4 mm. ข้อต่อลม 4 ทาง 4 mmสามารถแปลงใช้กับอุปกรณ์พ่นหมอกได้โดยใช้กับสาย PU 4 mm....

  • ปลั๊กอุดข้อต่อ 6 mm.( 2 หุน ) ปลั๊กอุดข้อต่อ 6 mm.ใช้สำหรับอุดข้อต่อลม เช่น ข้อต่อ 3 ทาง , ข้องอ 90 , ข้อต่อตรง 1/4"( 2 หุน หรือ 6 mm. )
 
 
Visitors: 33,878