พัดลมไอน้ำ

 

 


  • ชุดติดตั้งหน้าพัดลมไอน้ำ รุ่น WHP-308 ชุดติดตั้งหน้าพัดลมไอน้ำ ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต้อไปนี้1.ชุดพ่นหมอกหรือสเปรย์ สำหรับติดตั้งพัดลมไอน้ำ2.จะมีปั๊มจุ่มรุ่น HG-390 220V ระยะดูดสูง ...

  • พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ 16" รุ่น LB-FS40( ไม่เปียก )พัดลมไอน้ำ ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต้อไปนี้พัดลมตั้งพื้นไอน้ำความสูง 1.20 เมตรพัดลมตั้งพื้นไอน้ำ ใช้แบบเติมน้ำธรรมดาหรือน้ำแข็งเพื่อเพิ่ม...

  • พัดลมติดผนังไอน้ำ รุ่น WG-26 MC07 พัดลมติดผนังไอน้ำ รุ่น WG-26 MC07ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต้อไปนี้1. พัดลมไอน้ำขนาด 26 นิ้ว2.ชุดพ่นหมอกหรือสเปรย์ สำหรับติดตั้งพัดลมไอน้ำ3.จะมีปั๊มจุ่...

  • พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ รุ่น WG-26 MC05 พัดลมตั้งพิ้นไอน้ำ รุ่น WG-26 MC05ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต้อไปนี้1. พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ ขนาด 26 นิ้ว ความสูง 1.60 เมตร2.พัดลมตั้งพิ้นไอน้ำ ชุดพ่นหมอ...
 
 
Visitors: 33,878