สายพ่นหมอก ท่อ PE


  • สายพ่นหมอก 2 หุน ( 1 m. )-สายพ่นหมอกขนาดเส้นผ่านสูงกลางท่อ 2 หุน ( 6.4 mm.)-สายพ่นหมอกคุณภาพสูง-สายพ่นหมอกใช้ต่อกับข้อต่อพ่นหมอกและหัวพ่นหมอก

  • สายพ่นหมอก ขนาด 6 มม. หรือ 2 หุน ( 100 เมตร./ม้วน ) สายพ่นหมอกวัสดุ PE ( ท่อโพลี่ยูรีเทน ) สายพ่นหมอกขนาดเส้นผ่านสูงกลางท่อ วัดนอก ( 6.48 มม.) สายพ่นหมอกขนาดเส้นผ่านสูงกลางท่อ วัด...

  • สายพ่นหมอก 2 หุน ( 5 m./ม้วน ) -สายพ่นหมอกขนาดเส้นผ่านสูงกลางท่อ 2 หุน ( 6.4 mm.) -สายพ่นหมอกคุณภาพสูง -สายพ่นหมอกใช้ต่อกับข้อต่อพ่นหมอกและหัวพ่นหมอก
 
 
Visitors: 32,033